FESTUM SOFTWARE

Keskity siihen, missä olet paras

Blogi

blogi

24.09.2020

Konenälyä ohjelmistoroboteille (RPA)

Ohjelmistorobotiikka tuo apuja jatkuvaan työhön sekä kiireeseen. Kuten työkalut yleensäkin, oikein käytettynä ne tehostavat työn tekemistä ja aikaansaavat onnistumisen iloa. Mutta kuten kaikessa, myös ohjelmistoroboteilla on omat heikkoutensa. Lue Jorma Messon uusimmasta blogikirjoituksesta, miten Kofaxin palkittu koneäly auttaa tekemään ohjelmistoroboteista entistä fiksumpia robottitoimittajasta riippumatta!

blogi

18.09.2020

Koronapäiväkirja, osa 2: Luovia ratkaisuja taloyhtiöissä

Pandemia ja sen aiheuttama eristäytyminen on ollut monelle yksinäistä ja raskasta aikaa. Normaali arki on muuttunut täysin. Lue Teija Lounasahon blogikirjoituksesta, miten heidän taloyhtiössään on pidetty yllä yhteisöllisyyttä pandemiasta huolimatta.

blogi

28.08.2020

Koronapäiväkirja osa 1: Kahvihuone etänä

Covid-19-pandemia muutti keväällä monen työkuvioita ja laittoi jo tehtyjä suunnitelmia uusiksi. Tartuntatilanteen huonontuessa maaliskuussa monet yritykset siirtyivät koko henkilöstön voimin etätöihin. Lue Teija Lounasahon blogikirjoituksesta, miten Festum Softwarella etätyöarki on sujunut ja miten mm. yhteisen kahvihetken puuttuminen on ratkaistu.

blogi

17.08.2020

Kognitiivinen dokumenttiautomaatio ohjelmistorobotiikan apuna

Ohjelmistorobotiikka (RPA) nopeuttaa luotettavasti tiedon käsittelyä sekä integrointeja eri järjestelmien välillä. Mutta entäpä asiakirjojen, sähköpostiviestien ja liitetiedostojen käsittely? Lue liiketoimintajohtajamme uusimmasta kirjoituksesta, miten kognitiivinen dokumenttiautomaatio (CDA) tarjoaa selkeän laajennuksen ohjelmistorobotiikan kyvykkyyteen.

blogi

01.07.2020

Kolme tärkeintä syytä sille, miksi valitsimme RPA-työkaluksemme Kofaxin

Robotiikkaa käyttöönotettaessa onnistuminen lähtee liikkeelle strategiasta, riittävistä ja motivoituneista resursseista, osaamisesta sekä tekniikasta. Lue Jorma Messon blogikirjoituksesta kolme tärkeintä syytä sille, miksi me Festumilla valitsimme RPA-työkaluksemme Kofaxin.

blogi

23.06.2020

Onnistumiset ja haasteet koulutuksissa

Millainen on hyvä koulutus? Entä onko koulutuksen ajankohdalla tai järjestämistavalla vaikutusta koulutuksen onnistumiseen? Lue Anne Jokisen uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

05.06.2020

Low code – mistä kyse?

Mitä low code tarkoittaa ja miten sitä voidaan hyödyntää mm. sovelluskehityksessä tai automaatiossa? Mitkä ovat low coden parhaat puolet? Lue Jorma Messon blogikirjoitus aiheesta!

blogi

18.05.2020

Ohjelmistorobotiikka on jo arkea

Ohjelmistorobotiikka ei vähennä työtä, vaan se muuttaa työnkuvia. Työntekijän yksitoikkoiseksi kokema naputtelu tietojen siirtämiseksi paikasta toiseen vähenee huomattavasti, kun ohjelmistorobotti tekee rutiinitöitä ihmisen puolesta. Lue kirjoituksemme ohjelmistorobotiikasta arjessa!

blogi

12.05.2020

Isännöintijärjestelmän käyttöönotto – Mitä pitää huomioida?

Mitä tapahtuu isännöintijärjestelmän hankintapäätöksen jälkeen? Millaisia asioita tulisi huomioida uuden järjestelmän käyttöönotossa ja onko esimerkiksi tietojen siirtämiseen olemassa vain yksi oikea tapa? Lue Petri Harjulan blogikirjoitus uuden isännöintijärjestelmän käyttöönotosta!

blogi

28.04.2020

Tekoäly ja laskuskannaus

Tekoälyn käyttöön törmää nykypäivänä yhä useammassa yhteydessä. Yksi esimerkki tästä on tiedonkeruu sähköpostitse tai paperisena saapuneilta ostolaskuilta. Mitä automatisoidummin laskutiedot saadaan osaksi ostolaskuautomaatiota, sitä nopeammin laskuprosessi etenee ja sitä enemmän niitä käsittelevien työntekijöiden aikaa säästyy tuottavalle työnteolle. Lue Jorma Messon uusimmasta blogikirjoituksesta, miten tekoälyä ja koneoppimista voidaan hyödyntää laskujen automatisoinnissa!

blogi

14.04.2020

Hausvise-webinaarit kertovat, miten teet isännöinnin arjesta vaivattomampaa

Webinaarit ovat muodostuneet yrityksellemme hyvin käteväksi tavaksi tarjota kaikille Hausvise-isännöintijärjestelmästämme ja isännöintitoimiston arjen helpottamisesta kiinnostuneille helppo mahdollisuus tulla kuulemaan, mitä Hausvise ja isännöinnin uusi aika pitävät sisällään. Mitä kevään webinaarisarjamme pitää sisällään ja millaisia asioita isännöinnistä käsitellään? Lue Teija Lounasahon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

30.03.2020

Mitä on älykäs automaatio?

Älykkällä automatiolla (Intelligent Automation - IA) tarkoitetaan tietojärjestelmää, jossa prosesseja automatisoitaessa ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä hallitaan yhtenä kokonaisuutena. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lue Jorma Messon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

26.02.2020

Sitran Megatrendien 2020 vaikutus asumisen toimialaan

Sitra julkaisi tammikuussa Megatrendit 2020 -katsauksensa. Miten megatrendit vaikuttavat asumisen toimialaan ja miltä ne näyttävät isännöintijärjestelmän kehittäjän näkökulmasta? Lue Minna Halosen uusin blogikirjoitus aiheesta tästä!

blogi

24.01.2020

Robotiikka työn uudistajana

Ohjelmistorobotiikan hyödynnettävyyttä mietittäessä mittareina usein käytetään tuottavuutta, laatua ja asiakaspalvelua. Näiden lisäksi esille kannattaa nostaa myös työn tekemisen näkökulma. Voivatko koneet auttaa motivoinnissa, sitouttamisessa ja ehkäpä jopa onnellisuudessa? Lue Jorma Messon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

12.12.2019

Uusi isännöintijärjestelmä – avain muutokseen

Isännöintialan digitalisaatioon ja sen kehittymiseen liittyen on keskusteluissa useasti noussut esille seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten isännöintiyritykset voivat tehokkaasti siirtyä vanhoista työkaluista nykyaikaisiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin? Onko tämän siirtymän tuoman muutoksen avain suoraan modernin isännöintijärjestelmän hankinnassa ja mitä järjestelmää vaihtaessa tulisi huomioida? Lue myyntipäällikkömme Petri Harjulan uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

07.11.2019

Asukassivusto vai taloyhtiösivut?

Aikaisemmin yhdeksi taloyhtiön tärkeimmistä tieto -ja viestintäkanavista on nostettu taloyhtiön omat sivut, joihin on voitu mahdollisesti viedä esimerkiksi tiedotteita ja muita tietoja. Taloyhtiösivuissa on kuitenkin muutama ongelma: miten taloyhtiösivuille lisätty tieto saadaan tavoittamaan juuri oikeat henkilöt sekä miten sivuilla oleva tieto saadaan pysymään ajan tasalla? Lue Teija Lounasahon uusimmasta blogikirjoituksesta, miten Hausvisen henkilökohtaiset asukassivut palvelevat taloyhtiön asukkaita ja mitä ne mahdollistavat eri osapuolille.

blogi

22.10.2019

Onko menestyksen salaisuus salaisuus?

Nykyaikaiset työkalut tarjoavat mahdollisuuden menestykseen, mutta mitä muuta tarvitaan? Lue toimitusjohtajamme Minna Halosen blogikirjoituksesta, mitä menestyksen saavuttaminen vaatii yritykseltä alasta riippumatta.

blogi

15.04.2019

Muutostenhallinta ja älykäs prosessiautomaatio

Älykäs prosessiautomaatio (Intelligent Process Automation = IPA) kuvaa toimintamallia, jossa kone tekee perinteisesti ihmisen tekemää työtä ja kehittyy siinä jopa ihmistä paremmaksi. Lue Jorma Messon blogikirjoituksesta, mitä tekijöitä kannattaa ottaa huomioon ohjelmistorobotiikan kanssa edetessä.

blogi

05.02.2019

Apua isännöinnin kevääseen

Isännöintitoimiston järjestelmän toimivuutta mitataan taas seuraavien kuukausien aikana monin eri tavoin. Lue Minna Halosen blogikirjoituksesta, miten nykyaikainen isännöintijärjestelmä voi helpottaa isännöinnin kevään kiireitä.

blogi

20.11.2018

Ensimmäistä robottia tekemässä

Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa uuteen teknologiaan perustuva innovaatio haastaa alan perinteiset toimintatavat. Lue liiketoimintajohtajamme Jorma Messon blogikirjoituksesta mitä syntyi, kun Excel-osaamisella hypättiin ohjelmistorobotin tekoon.

blogi

19.11.2018

Ohjelmisto­suunnittelija, koodari, nörtti? – päivä koodarin matkassa

Ohjelmistosuunnittelija kehittää ja nimensä mukaisesti suunnittelee erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmistosuunnittelijaksi voi ryhtyä kuka tahansa, kunhan vain mielenkiintoa koodaamiseen löytyy. Mutta mitä koodari sitten oikeasti tekee? Mitä koodaus on? Lue ohjelmistosuunnittelijamme Matiaksen blogikirjoituksesta, mitä koodarin työpäivä pitää sisällään.

blogi

25.09.2018

Asukasviestintä astuu nykyaikaan

Tämän päivän työvälineet mahdollistavat nopean ja helpon viestimisen eri kohderyhmille. Kysymys kuuluukin: Olemmeko siis valmiita astumaan uuteen aikakauteen, jossa mobiili ja digitaalinen viestintä on oletusarvo?

blogi

12.07.2018

Harjoittelusta vastuutehtäviin

Lue mitä viestinnän ja markkinoinnin vastaavamme Niko kertoo uudistettujen kotisivujemme suunnittelu- ja kokoamisprojektista uusimmassa blogikirjoituksessaan.

blogi

20.06.2018

Tieto jumissa dokumenteilla? Anna koneälyn auttaa.

Miten automatisoit dokumenttiprosessien alkumetrejä, kun toimeksiannot ovat paperilla tai sähköpostissa työt odottavat. Lue ajatuksiamme siitä, miksi koneälyä kannattaa hyödyntää tiedon automatisoidussa keruussa.

blogi

04.04.2018

Vieraskynä: Talon tapoja uudistamassa

Suomalaisissa taloyhtiöissä toimitaan edelleen hyvin perinteisillä tavoilla, mitä tulee viestintään ja tiedonvaihtamiseen. Digitaalisuuden tuomat hyödyt koetaan vielä usein vieraina.

blogi

21.03.2018

Millaista on uuden ajan tuotteen kehittäminen?

Uuden luominen on sekä mielenkiintoista, että myös haastavaa. Voit jättää taaksesi kaiken ja katsoa kohti uutta horisonttia, mutta mikäli jokin asia menneisyydestä rajoittaa uuden syntymistä, voi lopputulos jäädä puolittaiseksi.

blogi

19.03.2018

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan  toukokuussa —  Mitä sen jälkeen?

Mitä siis täytyisi tehdä, jotta GDPR-vaatimustenmukaisuus on huomioitu, kun laki astuu voimaan? Kysymys on tiedosta ja sen hallinnasta, voiko ohjelmistorobotiikka olla avuksi?

Festum Software Oy

Puh: 0207 909 700 
Email: info@festum.fi

Pori

Isolinnankatu 22 B
28100 PORI

Tampere

Pyhäjärvenkatu 5 B
33200 Tampere

Vantaa

Äyritie 8 E
01510 VANTAA

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Tiivistämme ajankohtaisimmat uutiset meiltä ja maailmalta.