FESTUM SOFTWARE

Keskity siihen, missä olet paras

Blogi

blogi

11.02.2022

Asumisen asiat osana arjen digitaalista rutiinia

Taloyhtiöissä suositaan edelleen paperisia viestintäkanavia. Mikseivät myös asumisen asiat voisi olla osa arjen digitaalista rutiinia? Lue Niko Iijolaisen uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

17.12.2021

Tee digitaalisten prosessien automatisoinnista helppoa Kofax TotalAgilityn avulla

Kofax TotalAgility mahdollistaa kokonaisten työprosessien automatisoinnin helposti ilman erityistä koodaamisosaamista. Jorma Messon uusimmassa blogikirjoituksessa käydään esimerkinomaisesti läpi, miten helposti yksinkertaisen prosessin automatisointi voidaan tehdä työkalun avulla.

blogi

23.11.2021

Ensiaskeleet markkinoinnin maailmaan Festum Softwarella

Lokakuussa Festumilla aloittanut markkinoinnin harjoittelijamme Joonas Reijonen kokoaa blogissa odotuksiaan ja kokemuksiaan työharjoittelusta Festum Softwarella. Ovatko odotukset täyttyneet? Lue blogistamme, miten Joonaksen harjoittelu on sujunut.

blogi

07.10.2021

Työntekoa hybridisti

Viimeisen puolentoista vuoden aikana tapahtunut digiloikka etätyön tekemiseen on mahdollistanut paljon, mutta mitkä vaikutukset pitkäaikaisella etätyöskentelyllä on yksittäiseen henkilöön sekä yrityksiin, joissa liiketoimintamallit on rakennettu tukemaan tiimityötä? Lue Minna Halosen uusin blogikirjoitus etätyöstä ja hybridimallin mahdollisuuksista!

blogi

21.09.2021

Työn ja opiskelun yhdistäminen – Helppoa vai haastavaa?

Eva Palander aloitti Festum Softwarella laskutusassistenttina viime syksynä, jolloin hän aloitti myös liiketalouden opinnot. Miten työn ja opiskelun yhdistäminen on sujunut ja millaisia haasteita yhdistämisessä voi ilmetä? Lue Evan blogikirjoitus aiheesta!

blogi

09.06.2021

Sinustako robokoodari?

Uudenlaiset low code -kehitysalustat eivät vaadi käyttäjiltään laajaa koodaamisosaamista, vaan alustojen tekniikka mahdollistaa sovelluksien kehittämisen graafisen käyttöliittymän kautta asetuksia konfiguroimalla koodaamisen sijaan. Lue Jorma Messon blogikirjoituksesta, miten voit hyödyntää low code -alustoja työssäsi ja miten voit aloittaa ohjelmistorobottien kehittämisen.

blogi

09.03.2021

Etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen…vai ovatko?

Covid-19-pandemiasta johtuvien tiukentudeiden rajoitusten seurauksena useissa taloyhtiöissä on otettu kuluneen vuoden aikana huima digiloikka. Erityisesti tämä näkyy perinteisten taloyhtiökokousten muuttamisessa etäkokouksiksi. Lue Teija Lounasahon uusimmasta blogikirjoituksesta, millaisia haasteita sähköisten taloyhtiökokousten pitämisessä saattaa ilmetä, miten eri teknisen taustan omaavat osapuolet tulisi huomioida kokouksia pidettäessä ja mitä etäkokouspalvelun integrointi Hausvise-isännöintijärjestelmään mahdollistaa järjestelmän käyttäjille.

blogi

16.12.2020

Ohjelmistorobotiikan kustannukset ja hyötyjen mittaaminen

Uuden tekniikan, kuten ohjelmistorobotiikan, käyttöönotto edellyttää tutkimusta, rahallisia investointeja ja vaivannäköä. Millaisia hyötyjä ohjelmistorobotiikka tuottaa organisaatiolle ja miten näitä hyötyjä voidaan mitata tehokkaasti? Lue Jorma Messon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

24.11.2020

Isännöintijärjestelmä – tiedon hermokeskus

Mitä ominaisuuksia sisällytetään tuotteeseen ja mitä jätetään tuotteen ulkopuolelle? Tämä on kysymys, jota meillä on pohdittu useaan kertaan Hausvisen rakentamisen alkuajoista lähtien. Lue Minna Halosen uusimmasta blogikirjoituksesta, miten Hausvisen palvelukokonaisuutta rakennetaan ja miten mm. kumppanien palvelut auttavat tarjoamaan Hausvisen käyttäjille parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

blogi

29.10.2020

Koronapäiväkirja, osa 3: Pandemian aikakausi toi virtuaalitapahtumat arkeemme

Useiden livetapahtumien peruuntumisen seurauksena myös isännöintialalla on siirrytty uudenlaisten mahdollisuuksien pariin virtuaalitapahtumien muodossa. Millaisia mahdollisuuksia virtuaalisesti järjestetyt tapahtumat tajoavat ja miten niihin valmistautuminen eroaa tavallisesta livetapahtumasta? Lue Teija Lounasahon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

24.09.2020

Koneälyä ohjelmistoroboteille (RPA)

Ohjelmistorobotiikka tuo apuja jatkuvaan työhön sekä kiireeseen. Kuten työkalut yleensäkin, oikein käytettynä ne tehostavat työn tekemistä ja aikaansaavat onnistumisen iloa. Mutta kuten kaikessa, myös ohjelmistoroboteilla on omat heikkoutensa. Lue Jorma Messon uusimmasta blogikirjoituksesta, miten Kofaxin palkittu koneäly auttaa tekemään ohjelmistoroboteista entistä fiksumpia robottitoimittajasta riippumatta!

blogi

18.09.2020

Koronapäiväkirja, osa 2: Luovia ratkaisuja taloyhtiöissä

Pandemia ja sen aiheuttama eristäytyminen on ollut monelle yksinäistä ja raskasta aikaa. Normaali arki on muuttunut täysin. Lue Teija Lounasahon blogikirjoituksesta, miten heidän taloyhtiössään on pidetty yllä yhteisöllisyyttä pandemiasta huolimatta.

blogi

28.08.2020

Koronapäiväkirja osa 1: Kahvihuone etänä

Covid-19-pandemia muutti keväällä monen työkuvioita ja laittoi jo tehtyjä suunnitelmia uusiksi. Tartuntatilanteen huonontuessa maaliskuussa monet yritykset siirtyivät koko henkilöstön voimin etätöihin. Lue Teija Lounasahon blogikirjoituksesta, miten Festum Softwarella etätyöarki on sujunut ja miten mm. yhteisen kahvihetken puuttuminen on ratkaistu.

blogi

17.08.2020

Kognitiivinen dokumenttiautomaatio ohjelmistorobotiikan apuna

Ohjelmistorobotiikka (RPA) nopeuttaa luotettavasti tiedon käsittelyä sekä integrointeja eri järjestelmien välillä. Mutta entäpä asiakirjojen, sähköpostiviestien ja liitetiedostojen käsittely? Lue liiketoimintajohtajamme uusimmasta kirjoituksesta, miten kognitiivinen dokumenttiautomaatio (CDA) tarjoaa selkeän laajennuksen ohjelmistorobotiikan kyvykkyyteen.

blogi

23.06.2020

Onnistumiset ja haasteet koulutuksissa

Millainen on hyvä koulutus? Entä onko koulutuksen ajankohdalla tai järjestämistavalla vaikutusta koulutuksen onnistumiseen? Lue Anne Jokisen uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

05.06.2020

Low code – mistä kyse?

Mitä low code tarkoittaa ja miten sitä voidaan hyödyntää mm. sovelluskehityksessä tai automaatiossa? Mitkä ovat low coden parhaat puolet? Lue Jorma Messon blogikirjoitus aiheesta!

blogi

18.05.2020

Ohjelmistorobotiikka on jo arkea

Ohjelmistorobotiikka ei vähennä työtä, vaan se muuttaa työnkuvia. Työntekijän yksitoikkoiseksi kokema naputtelu tietojen siirtämiseksi paikasta toiseen vähenee huomattavasti, kun ohjelmistorobotti tekee rutiinitöitä ihmisen puolesta. Lue kirjoituksemme ohjelmistorobotiikasta arjessa!

blogi

12.05.2020

Isännöintijärjestelmän käyttöönotto – Mitä pitää huomioida?

Mitä tapahtuu isännöintijärjestelmän hankintapäätöksen jälkeen? Millaisia asioita tulisi huomioida uuden järjestelmän käyttöönotossa ja onko esimerkiksi tietojen siirtämiseen olemassa vain yksi oikea tapa? Lue Petri Harjulan blogikirjoitus uuden isännöintijärjestelmän käyttöönotosta!

blogi

14.04.2020

Hausvise-webinaarit kertovat, miten teet isännöinnin arjesta vaivattomampaa

Webinaarit ovat muodostuneet yrityksellemme hyvin käteväksi tavaksi tarjota kaikille Hausvise-isännöintijärjestelmästämme ja isännöintitoimiston arjen helpottamisesta kiinnostuneille helppo mahdollisuus tulla kuulemaan, mitä Hausvise ja isännöinnin uusi aika pitävät sisällään. Mitä kevään webinaarisarjamme pitää sisällään ja millaisia asioita isännöinnistä käsitellään? Lue Teija Lounasahon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

30.03.2020

Mitä on älykäs automaatio?

Älykkällä automatiolla (Intelligent Automation - IA) tarkoitetaan tietojärjestelmää, jossa prosesseja automatisoitaessa ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä hallitaan yhtenä kokonaisuutena. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lue Jorma Messon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

26.02.2020

Sitran Megatrendien 2020 vaikutus asumisen toimialaan

Sitra julkaisi tammikuussa Megatrendit 2020 -katsauksensa. Miten megatrendit vaikuttavat asumisen toimialaan ja miltä ne näyttävät isännöintijärjestelmän kehittäjän näkökulmasta? Lue Minna Halosen uusin blogikirjoitus aiheesta tästä!

blogi

24.01.2020

Robotiikka työn uudistajana

Ohjelmistorobotiikan hyödynnettävyyttä mietittäessä mittareina usein käytetään tuottavuutta, laatua ja asiakaspalvelua. Näiden lisäksi esille kannattaa nostaa myös työn tekemisen näkökulma. Voivatko koneet auttaa motivoinnissa, sitouttamisessa ja ehkäpä jopa onnellisuudessa? Lue Jorma Messon uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

12.12.2019

Uusi isännöintijärjestelmä – avain muutokseen

Isännöintialan digitalisaatioon ja sen kehittymiseen liittyen on keskusteluissa useasti noussut esille seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten isännöintiyritykset voivat tehokkaasti siirtyä vanhoista työkaluista nykyaikaisiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin? Onko tämän siirtymän tuoman muutoksen avain suoraan modernin isännöintijärjestelmän hankinnassa ja mitä järjestelmää vaihtaessa tulisi huomioida? Lue myyntipäällikkömme Petri Harjulan uusin blogikirjoitus aiheesta!

blogi

07.11.2019

Asukassivusto vai taloyhtiösivut?

Aikaisemmin yhdeksi taloyhtiön tärkeimmistä tieto -ja viestintäkanavista on nostettu taloyhtiön omat sivut, joihin on voitu mahdollisesti viedä esimerkiksi tiedotteita ja muita tietoja. Taloyhtiösivuissa on kuitenkin muutama ongelma: miten taloyhtiösivuille lisätty tieto saadaan tavoittamaan juuri oikeat henkilöt sekä miten sivuilla oleva tieto saadaan pysymään ajan tasalla? Lue Teija Lounasahon uusimmasta blogikirjoituksesta, miten Hausvisen henkilökohtaiset asukassivut palvelevat taloyhtiön asukkaita ja mitä ne mahdollistavat eri osapuolille.

blogi

22.10.2019

Onko menestyksen salaisuus salaisuus?

Nykyaikaiset työkalut tarjoavat mahdollisuuden menestykseen, mutta mitä muuta tarvitaan? Lue toimitusjohtajamme Minna Halosen blogikirjoituksesta, mitä menestyksen saavuttaminen vaatii yritykseltä alasta riippumatta.

blogi

15.04.2019

Muutostenhallinta ja älykäs automaatio

Älykäs prosessiautomaatio (Intelligent Process Automation = IPA) kuvaa toimintamallia, jossa kone tekee perinteisesti ihmisen tekemää työtä ja kehittyy siinä jopa ihmistä paremmaksi. Lue Jorma Messon blogikirjoituksesta, mitä tekijöitä kannattaa ottaa huomioon ohjelmistorobotiikan kanssa edetessä.

blogi

05.02.2019

Apua isännöinnin kevääseen

Isännöintitoimiston järjestelmän toimivuutta mitataan taas seuraavien kuukausien aikana monin eri tavoin. Lue Minna Halosen blogikirjoituksesta, miten nykyaikainen isännöintijärjestelmä voi helpottaa isännöinnin kevään kiireitä.

blogi

20.11.2018

Ensimmäistä robottia tekemässä

Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa uuteen teknologiaan perustuva innovaatio haastaa alan perinteiset toimintatavat. Lue liiketoimintajohtajamme Jorma Messon blogikirjoituksesta mitä syntyi, kun Excel-osaamisella hypättiin ohjelmistorobotin tekoon.

blogi

19.11.2018

Ohjelmisto­suunnittelija, koodari, nörtti? – päivä koodarin matkassa

Ohjelmistosuunnittelija kehittää ja nimensä mukaisesti suunnittelee erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmistosuunnittelijaksi voi ryhtyä kuka tahansa, kunhan vain mielenkiintoa koodaamiseen löytyy. Mutta mitä koodari sitten oikeasti tekee? Mitä koodaus on? Lue ohjelmistosuunnittelijamme Matiaksen blogikirjoituksesta, mitä koodarin työpäivä pitää sisällään.

blogi

25.09.2018

Asukasviestintä astuu nykyaikaan

Tämän päivän työvälineet mahdollistavat nopean ja helpon viestimisen eri kohderyhmille. Kysymys kuuluukin: Olemmeko siis valmiita astumaan uuteen aikakauteen, jossa mobiili ja digitaalinen viestintä on oletusarvo?

blogi

12.07.2018

Harjoittelusta vastuutehtäviin

Lue mitä viestinnän ja markkinoinnin vastaavamme Niko kertoo uudistettujen kotisivujemme suunnittelu- ja kokoamisprojektista uusimmassa blogikirjoituksessaan.

blogi

20.06.2018

Tieto jumissa dokumenteilla? Anna koneälyn auttaa.

Miten automatisoit dokumenttiprosessien alkumetrejä, kun toimeksiannot ovat paperilla tai sähköpostissa työt odottavat. Lue ajatuksiamme siitä, miksi koneälyä kannattaa hyödyntää tiedon automatisoidussa keruussa.

blogi

04.04.2018

Vieraskynä: Talon tapoja uudistamassa

Suomalaisissa taloyhtiöissä toimitaan edelleen hyvin perinteisillä tavoilla, mitä tulee viestintään ja tiedonvaihtamiseen. Digitaalisuuden tuomat hyödyt koetaan vielä usein vieraina.

blogi

21.03.2018

Millaista on uuden ajan tuotteen kehittäminen?

Uuden luominen on sekä mielenkiintoista, että myös haastavaa. Voit jättää taaksesi kaiken ja katsoa kohti uutta horisonttia, mutta mikäli jokin asia menneisyydestä rajoittaa uuden syntymistä, voi lopputulos jäädä puolittaiseksi.

Visma Hausvise Oy

Email: laskutus.hausvise@visma.com

Pori

Isolinnankatu 22 B
28100 PORI

Tampere

Naulakatu 3
33100 Tampere

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi