FESTUM SOFTWARE

Keskity siihen, missä olet paras

Ohjelmistorobotiikka on jo arkea

Ohjelmistorobotti

Ohjelmistorobotiikka ei vähennä työtä, vaan se muuttaa työnkuvia. Työntekijän yksitoikkoiseksi kokema naputtelu tietojen siirtämiseksi paikasta toiseen vähenee huomattavasti, kun ohjelmistorobotti tekee rutiinitöitä ihmisen puolesta.

Muun muassa taloushallinnon työntekijöiden työnkuvat ovat jatkuvasti kehittymässä suorittavasta työstä yhä enemmän asiantuntijatyöksi. Ohjelmistorobotti saattaa tiliöidä kustannuksia tai seurata asiakkaiden luottorajoja. Alan työtehtävät eivät siis katoa, vaan muuttuvat vaativammaksi asiantuntijatyöksi.

– Ajattele ohjelmistorobottia työntekijän apulaisena, joka ei koskaan nuku, tee virheitä tai ole lomalla. Se voi automaattisesti kirjata, tarkastaa ja hallita tietoja useissa eri järjestelmissä, sanoo Festum Software Oy:n liiketoimintajohtaja Jorma Messo.

Ohjelmistorobotti tekee työt nopeasti ja virheettömästi. Kun hitaat ja kuormittavat tietopohjaiset työvaiheet voidaan antaa ohjelmistorobotille, jää työntekijöillä huomattavasti enemmän aikaa keskittyä palvelua parantavien ja harkinnanvaraisten asioiden hoitamiseen.

– Jos tietojen käsittely normaalisti vie työntekijältä esimerkiksi puoli tuntia, niin robotti voi tehdä sen mahdollisesti jopa sekunneissa. Tämä jos mikä parantaa merkittävästi työn tehokkuutta ja tarkkuutta.

 

Ei enää vain isojen yritysten juttu

Jatkuva kiire työpaikalla kertoo liian vähästä henkilökunnasta ja ihmisten riittämättömyyden tunne taas puolestaan siitä, ettei työntekijöillä ole aikaa tehdä työtä niin hyvin kuin he itse haluaisivat. Kun iso osa työntekijän työpäivästä kuluu kuormittaviin ja aikaa vieviin työvaiheisiin, se stressaa työntekijää. Työn kuormittavuus heijastuu suoraan myös sairauspoissaoloihin.

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan tehokkaasti vähentää kuormittavien työvaiheiden määrää organisaation sisällä, joka mahdollistaa työtyytyväisyyden lisäksi parhaan palvelun tarjoamisen asiakkaille.

– Robotiikan hyödynnettävyys kasvaa jatkuvasti. Myös tekniikka on yksinkertaistunut, minkä seurauksena ohjelmistorobotiikka ei ole enää vain isojen yritysten juttu, vaan se kuuluu jo myös PK-yrityksille.

Festum Accountingille on toteutettu ohjelmistorobotti etsimään tietoja laskujen perintäprosessiin liittyen.

– Ohjelmistorobotti seuraa yrityksen myyntireskontrassa perintään siirtyneitä laskuja. Tiettyjen ehtojen täytyttyä robotti tiedottaa asiasta vastaavaa kirjanpitäjää ja yrityksen johtoa. Näin asiakas saadaan hallitun prosessin piiriin ja tilanne voidaan selvittää hyvässä yhteishengessä asiakkaan kanssa. Näin myös mahdollisesti syntyviin luottotappioihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kertoo Messo.

 

Ohjelmistorobotti

 

Lue lisää ohjelmistorobotiikasta: Ohjelmistorobotiikka – Kofax RPA

Lue tutustu älykkääseen automaatioon: Mitä on älykäs automaatio?

 

Kirjoittaja: Niko Iijolainen

 

 

Visma Hausvise Oy

Email: laskutus.hausvise@visma.com

Pori

Isolinnankatu 22 B
28100 PORI

Tampere

Naulakatu 3
33100 Tampere

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi