FESTUM SOFTWARE

Keskity siihen, missä olet paras

Sitran Megatrendien 2020 vaikutus asumisen toimialaan

megatrendit vaikuttavat asumisen toimialaan

 

Sitra julkaisi tammikuussa Megatrendit 2020 -katsauksensa ja Sitran viisi megatrendiä vuodelle 2020 ovat:

 

  1.  Ekologisella jälleenrakentamisella on kiire
  2. Verkostomainen valta voimistuu
  3. Teknologia sulautuu kaikkeen
  4. Talous hakee suuntaansa
  5. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

 

Nämä em. trendit koskettavasti vahvasti myös kiinteistöalaa ja asumista, vaikka ala perinteisesti onkin kulkenut selkeästi trendien perässä. Tarkastellaan kyseisiä trendejä alan näkökulmasta sekä sitä, miltä ne näyttävät isännöintijärjestelmän kehittäjän silmin.

 

Ekologisuus

Teknologian hyödyntäminen arjessa on vihdoin tavoittanut myös asunto-osakeyhtiössä asujan tai ainakin tavoittamiseen löytyy jo markkinoilta keinoja. Sitran trendeistä ekologisen jälleenrakentamisen kiireellisyydestä emme varmasti esitä eriävää mielipidettä, ja arjessamme kyseinen trendi näytteleekin hyvin arkisia asioita esimerkiksi sähköisen laskutuksen ja paperittomuuden muodossa. Tässäkin Sitran nostama ympäristökriisi haastaa meitä kulttuurilliseen muutokseen, vaikka sähköinen laskutus on valtaosalle yrityksistä ollut arkipäivää jo usean vuoden ajan.

Asumisen maailmassa on paljon eri asioita, joita voimme myös ekologisen ajattelun ja teknologian sulautumisen myötä toteuttaa ja muuttaa. Yksi esimerkki tästä on päivittää isännöintiyrityksen käytössä oleva isännöintiohjelmisto palvelemaan koko isännöintiyrityksen toimintaa sähköisesti, eikä tyytyä vain sähköisen laskutuksen ratkaisuihin.

 

Verkostomainen valta ja informaatio

Megatrendeistä verkostomaisen vallan voimistuminen ja esimerkiksi informaatiolla vaikuttaminen koskettavat samoin asumista kuin muutakin ympärillämme olevaa elämää. Taloyhtiön tiedottaminen ja tietoisuuden lisääntyminen esimerkiksi yhtiökokousten päätöksenteossa ovat esimerkkejä tämän megatrendin vaikutuksesta asumiseen. Miten saamme kaikille osakkaille tasa-arvoisen tiedon hankittavan kohteen vaihtoehdoista tai miten varmistamme, että osakkaat ovat tietoisia päätöksen taustoista ja niiden vaikutuksista? Nykyaikaisella isännöintijärjestelmällä ja asukkaille suunnatuilla palveluilla voimme pitää itsemme aallon harjalla myös tämän trendin osalta.

 

Talouden muutos

Talous hakee suuntaansa: Miten alustatalous vaikuttaa kehitykseen verrattuna ihmisläheiseen datatalouteen? Teknologia sulautuu kaikkeen ja kehittää toimintatapoja jatkuvasti. Tämän seurauksena ihmisten teknologinen ymmärrys jokapäiväisessä elämässä korostuu myös asumisen ja siihen liittyvien asioiden kannalta.

 

Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, mutta lisäksi teknologian jatkuva ja nopea kehittyminen saattaa aiheuttaa pahimmillaan myös väestön eriarvoistumista. Uhkana on, että osa ihmisistä ei pysy nopean kehityksen mukana, jolloin eri teknologiatasolla olevat henkilöt saavat hyvin eritasoisia palveluita. Erityisesti tämä korostuu, mikäli uusi teknologia on esimerkiksi hyvin vaikeakäyttöistä, minkä seurauksena kaikki eivät sitä pysty omaksumaan.

 

Tulevaisuus, miten kehitymme?

Isännöinti ja kiinteistöala yleisesti eivät enää voi tippua megatrendien osalta jälkijunaan. Meidän on oltava kehityksessä mukana tuomassa eri ikäisille ihmisille helppokäyttöisiä ja arjen tietoisuuden lisääviä kokonaisuuksia. Lisäksi huolehtimalla talouden ja teknologian symbioosista tarjoamme isännöintiyhtiöille työkalut taloudellisesti terveen pohjan luomiseen ja kestävän taloudellisen tasapainon saavuttamiseen.

Kaikki viisi Sitran Megatrendiä 2020 koskettavat isännöintitoimialaa edustaen sekä pk-sektoria yrittäjävetoisena toimialana, että alan isompia yrityksiä verkostomaisen kasvun hyödyntäjänä niin taloudellisesti kuin substanssiosaamisenkin kautta.

 

Kirjoittaja on Festum Software Oy:n toimitusjohtaja Minna Halonen. Festum Softwaren isännöinnin kokonaisjärjestelmä Hausvise liittää yhteen isännöintiyrityksen, taloyhtiön ja asukkaat.

Lue lisää Hausvisesta: hausvise.fi/

Visma Hausvise Oy

Email: laskutus.hausvise@visma.com

Pori

Isolinnankatu 22 B
28100 PORI

Tampere

Naulakatu 3
33100 Tampere

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi